Stormflodssikring af Tårnby Pumpestation P1

Tårnbyforsynings vigtigste pumpestation er sikret mod stormflod

Pumpestationen er placeret lige bag Kastrup Lystbådehavn. Ved en såkaldt 100-års stormflodshændelse, som vi har set flere af i Danmark på det seneste, vil vandet stige til et niveau, som ligger over pumpestationens sokkel. En sådan hændelse ville medføre en fuldstændig oversvømmelse af stationens pumper med deraf følgende nedbrud.

Tårnby Forsyning bad derfor i februar 2016 Husportalen.eu om at udføre et projekt til sikring af pumpestationen.

Projektet rummede levering af en otte meter lang mobil PREFA® Vandbarriere og betonarbejde ved etablering af underlag og sideafstivning for barrieren.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.