Topbillede - 'hvad gør vi'

Beskyttelse mod stormflod og skybrud

Vi løser opgaven med gode samarbejdspartnere

Når vi sammen med en ejer af en stormflods- eller skybrudstruet ejendom har fundet frem til, hvilke løsninger der skal anvendes til sikring af ejendommen og har beregnet styrkekravene til den mobile sikring, tager vi kontakt til vores samarbejdspartnere.
 
Afhængigt af projektets kompleksitet kan der være tale om geotekniker til undersøgelse af jordbundsforhold og ingeniør (statiker) til beregning af konstruktioners størrelse og styrke og eventuelt til projektering af faste dæmninger (mur/dige).
 
Når projekteringen er afsluttet og godkendt, kan vi indhente tilbud hos relevante entreprenører på fx nødvendige anlægsarbejder, og på bygherrens vegne indgå aftale med den eller de vindende entreprenør/-er.
 
I anlægs- og byggefasen kan vi om nødvendigt føre tilsyn med arbejdet på byggepladsen, og påse at arbejdet har en kvalitet, som er krævet for at forhindre fremtidige oversvømmelser, og at udførelsen i øvrigt får et visuelt udtryk som passer ind i omgivelserne.
 
Til de specialiserede opgaver med montering af de faste dele af mobile vandbarrierer anvender vi vores særligt uddannede montører, som har stor erfaring med de forskellige systemer i vores sortiment.
 
Vi anbefaler kun udstyr, med den absolut højeste kvalitet, som har den fornødne styrke og betjeningsvenlighed.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.