OVERSVØMMELSE... beskyt din ejendom!

- et hav af muligheder.

Miljøet omkring en sø, en å eller langs havet er en smuk nabo, men kan også udgøre en trussel mod din ejendom.

I Aquastop.nu holder vi øje med udviklingen af systemer, der kan beskytte vores bygninger og arealer mod oversvømmelse. Vi ser især efter vandbarrierer, der kan beskytte mod skybrud og stormflod, men kigger også efter muligheder for beskyttelse mod det stigende grundvandsspejl.

På de underliggende sider kan du se, hvilke vandbarrieresystemer vi bedømmer som de bedste i øjeblikket.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.