Klimatilpasning af ejendomme - husportalen

Klimatilpasning

Klimatilpasning i Danmark handler næsten udelukkende om vand – alt for meget vand!

Har du tidligere haft uønsket vand på din ejendom, vil du med stor sandsynlighed opleve det igen.

Ekstremregn og stormflod truer vores værdier

Uanset om vandet kommer fra skyerne som f.eks. skybrud eller fra en å eller havet som stormflod, er udviklingen i klimaet desværre sådan, at vi må forberede os på, at vi stadig oftere vil opleve, at store vandmængder truer vores værdier.

Undgå oversvømmelse i kontor, kælder, lager...

Det privilegium - at have en kystnær beliggenhed eller en å eller en sø i 'baghaven' - har på mange danske ejendomme udviklet sig til en regulær trussel: ”næste gang har du vandet helt inde i stuen, kontoret, depotet osv.”. Flere har allerede haft vand inde på ejendommen - kældre oversvømmet, lagre ødelagt, elevatorer sat ud af drift, restauranter lukket i måneder osv. Mindst én driftsansvarlig har stået med det ultimative mareridt - var der personer i elevatoren, da den kørte ned og gik i stå i den oversvømmede kælder? (det var der ikke - heldigvis!).

Vi har fokus på klimatilpasning

I Aquastop.nu har vi fokus på, hvad vi kan gøre her og nu for at tilpasse forholdene på din ejendom, så vi sikrer at vand fra ekstreme regnhændelser eller stormflod holdes ude fra ejendommen. Med en af vandbarriererne fra vores katalog kan vi give de fleste ejendomme en sikkerhed for, at vand fra omgivelserne ikke trænger ind og forvolder ødelæggelser.

Vores teknikere er uddannet til at gennemskue, hvilke udfordringer netop din ejendom står overfor som følge af klimaforandringerne. Der er et hav (undskyld udtrykket!) af muligheder. Vi kan pege på, hvad der vil være den optimale løsning hos dig.

Kontakt os for at høre mere

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

Vi er eneforhandler i Danmark af det italienske Acquastop® vandbarrieresystem

Vi er eneforhandler i Danmark af det tyske PREFA® vandbarrieresystem