Kontor i Strø

Aquastop Klimatilpasing

 
Vi har beskæftiget os med at sikre danske ejendomme mod skader efter oversvømmelse siden 1998. I 2019 skiftede vi navn til Aquastop.nu, som er et registreret binavn til vores virksomhed Husportalen ApS.
 
Fra 2015 har vores overordnede mål været, at danske bygninger og anlæg overhovedet ikke skal oversvømmes. Ingen danske husejere skal stå overfor truslen om, at de skal flytte fra deres hjem, institution eller firmaejendom, fordi stedet er kommet i farezonen på grund af klimaforandringerne.
 
Vi vil derfor tage enhver udfordring op, der handler om ejendomme eller arealer, som oplever de stadig hyppigere ekstreme vejrhændelser med skybrud og stormflod.
 
Det indebærer, at vi skal hjælpe med at sikre udsatte bygninger og arealer. De steder, der allerede har været oversvømmet, skal sikres mod at blive det igen. Desuden skal vi forsyne landets beredskabsinstitutioner med udstyr, der hurtigt og uden nævneværdigt forbrug af værktøj og mandskabsressourcer kan beskytte de steder, hvor en akut og uventet oversvømmelse er i anmarch.
 
Vi lægger vægt på, at det udstyr, vi anbefaler, er af højeste kvalitet, så brugerne altid kan have fuld tillid til, at de virkelig ER beskyttet, når et af vores produkter er taget i anvendelse.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Erhverv

Forbruger

Forbehold og bemærkninger