Omfangsdræn mod oversvømmelse

Undgå fugt i kælderen med omfangsdræn – gerne kombineret med linjedræn, højvandslukke og tilbageløbsstop på kloaksystemet.

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan nærmest sammenlignes med en tagrende, der ligger nedgravet langs fundamentet og leder overskydende vand væk fra huset. Fra omfangsdrænet ledes vandet i de fleste tilfælde til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes videre til afløbssystemet.

Som regel er der fornuft i en samtidig isolering af kælderen på den udvendige side af fundamentet. De fleste lidt ældre bygninger har et svagt punkt i isoleringen lige netop her. Det vil give et helt andet klima i kælderen.

Omfangsdrænet etableres efter en forudgående undersøgelse af fundament og jordbundsforhold. Drænet giver mest nytte i lerjord, mens det normalt har ringe effekt i sandjord. I visse tilfælde kan et omfangsdræn først etableres efter en geoteknisk undersøgelse.

Omfangsdræn skal etableres af en autoriseret kloakmester. Vi bistår gerne med rådgivning i samarbejde med kloakmesteren.

Hvad koster et omfangsdræn?

Et omfangsdræn koster mellem 4.000 – 10.000 kr. pr. løbende meter – afhængigt af jordbundsforhold, dybden og hvor meget du selv deltager.

OBS

Overlad det til fagfolk at planlægge og udføre gravearbejdet omkring huset. En forkert blotlæggelse af fundamentet kan medføre skader på huset.

Kontakt os for en vurdering af dine behov og et tilbud på opgaven

Se eksempler på højvandslukkere og tilbageløbsstop (rørspjæld) fra Lauridsen her.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

Kontakt os for en vurdering af dine behov og et tilbud på opgaven
 

Linjedræn