Sikring mod Stormflod - Storebælt AC

En stormflod var kun centimeter fra at oversvømme al elektronik til styring af Storebæltsforbindelsen

Storebælt Administrationscenter (AC) er placeret i forlængelse af betalingsanlægget - mellem den nedlagte Halsskov Færgehavn og motorvejen.

Det oprindelige terræn omkring Storebælt AC er relativt fladt og i et niveau bekymrende tæt på havoverfladen. Medarbejderne har derfor et par gange oplevet, at en stormflod var faretruende nær ved at oversvømme anlægget. Et Storebælt AC med teknikrum fyldt med vand ville betyde en langvarig lukning af Storebæltsforbindelsen.

Man besluttede derfor at sikre anlægget mod de tiltagende klimaforandringer.

Der er gennemført en omfattende terrænregulering omkring bygningen, og pladsen foran hovedindgangen til Storebælt AC er sikret med en PREFA® Vandbarriere.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

PREFA Vandbarriere - udrykningsvogne

'Udryknings'-vogne