Roskilde Øst

Fjordvillaer sikret mod oversvømmelse ved stormflod

 

Stormflod i Roskilde Fjord kan ikke længere true disse attraktive villaer

Aquastop Klimatilpasning har i samarbejde med ejerne af en række af Roskildes ejendomme langs fjordens østside sikret bygninger og deres omgivelser mod at blive oversvømmet under en kommende stormflod.

Der er i sikringen anvendt en kombination af mobile vandbarrierer i aluminium og faste stormflodsvægge/-mure med forskellig udformning. På nogle ejendomme er hele grunden omkranset af en mur opført i beton. På andre er muren i enten mursten (tegl) eller kampesten, og på en ejendom er villaen og dens udendørs opholdareal sikret med store blomsterkummer i stål. I alle tilfælde har ejerne ønsket en let og uhindret adgang til fjorden. Derfor er der huller i de faste sikringsmure. Disse udfyldes med mobile vandbarrierer, når Roskilde Fjord truer med at oversvømme ejendommene.

De mobile vandbarrierer er fx de solide bjælkebarrierer fra PREFA eller de smarte 'knækbarrierer' (Classic) fra Acquastop.

Læs mere om projektet her

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.