Sikring mod oversvømmelse - Måløv Renseanlæg

En å løber over, når der ikke er plads til mere vand.

Når spildevand løber mod et renseanlæg, sker det næsten altid ved hjælp af tyngdekraften (gravitation) - det løber nedad i kloakledninger. Det indebærer, at et renseanlæg skal ligge lavt i landskabet.

Vand, der løber på overfladen i fx. en å, løber samme vej - nedad, og ender omkring det laveste punkt. Der ligger Måløv Renseanlæg!

Her har medarbejderne ved flere lejligheder været nødt til at sikre anlæggets indløbspumpestation med sandsække, fordi vand på pumpernes yderside er ensbetydende med nedbrud. Måløv Renden, som løber langs renseanlæggets østside, har nemlig ved de senere års voldsomme regnhændelser vist sig at have begrænset kapacitet. Den flyder over, og vandet trænger ind via hovedporten og oversvømmer anlægget.

Truslen mod indløbspumpestationen er imidlertid afværget, fordi Måløv Renseanlæg har fået en PREFA® Vandbarriere monteret i pumpestationens hovedindgang.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

Sikret dørparti