Stormflod Roskilde Øst

19/08/2020

Stormflod er ikke noget problem for beboerne i disse villaer

De ligger i Roskilde på fjordens østlige bred og er hårdt prøvede ved flere stormfloder, som især rammer i den indre del af fjorden. Når nordvestenstormen har presset vandet fra Kattegat ind i Roskilde Fjord og skubbet det helt ned til Roskilde, kan det ikke komme videre. Det stuver op mod kysten og oversvømmer de lavtliggende arealer.

De huse, der ligger der, får vand på gulvet og står efterfølgende til en dyr renovering.

Ved en række ejendomme er denne udfordring elimineret. De har bygget stormblodsbarrierer med forskellig udformning, men alle med mobile vandbarrierer til sikring af den daglige adgang til fjorden.

Aquastop Klimatilpasning har bidraget med rådgivning og levering af markedets mest solide og inovative mobile systemer til sikring mod oversvømmelse.

Stormflod bør ikke længere give anledning til panderynker hos husejerne i området.

Læs mere om projektet her

 

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.