Storebælt

25/04/2017

Hele den elektroniske styring af Storebæltsbroen og betalingsanlægget er placeret under Storebælt Administrationscenter (Storebælt AC), der ligger umiddelbart syd for betalingsanlægget. Det er en kritisk placering i forhold til de stadig hyppigere stormflodshændelser, vi har set de seneste år.

A/S Storebælt har derfor gennemført en klimasikring af hele anlægget. Pladsen mod syd foran Storebælt AC er omlagt med ny beton, og terrænet øst for er hævet. Da pladsen foran er i niveau med det oprindelige terræn og dermed i risiko for at blive oversvømmet, har A/S Storebælt valgt at sikre pladsen med en PREFA® Vandbarriere.

Projektet er udført af Dreier & Co, Nyborg, og Husportalen har beregnet, leveret og monteret vandbarrieren.

Læs mere om projektet - klik her

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.