Mærsk Tårnet, Københavns Universitet

08/08/2017

Driftsafdelingen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet har, mens byggeriet af Mærsk Tårnet stod på, i stigende grad været bekymrede for, at et skybrud skulle medføre oversvømmede kældre under det nye byggeri. Bekymringen skyldtes, at kælderarealerne af hensyn til tilgængeligheden er koblet tæt sammen med de tilsvarende arealer under Panum-bygningen. Desuden er tilkørselsforholdene for varelevering udført som en bred rampe, der i en skybrudssituation kan samle en stor vandmængde og føre den direkte i kælderen.

Driftsafdelingen tog derfor kontakt til Husportalen. Vi har nu i et godt samarbejde sikret foreløbig 11 rum og gennemgangsarealer i byggeriets to kældre. Dermed er bl.a. hele kompleksets elforsyning sikret mod oversvømmelse.

Yderligere en række vitale faciliteter, som endnu ikke er taget endeligt i brug, er udvalgt til næste etape af skybrudssikringen.

Se projektbeskrivelse her.

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.