Skybrudssikring - Mærsk Tårnet, Københavns Universitet

Også et nybygget hus kan have problemer under skybrud

Mærsk Tårnet er Bygget for Det sundhedvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND KU) og taget i brug i maj 2017. Under projekteringen og opførelsen er der taget hensyn til naboen, Panum-bygningen, som også huser SUND KU. Der er på den måde skabt en bygnings- og infrastruktursammenhæng, som er nødvendig i den daglige drift af komplekset.

Samtidig har man dog 'pådraget sig' et anstrengt forhold til klimaforandringerne og de stadigt kraftigere skybrud, som Københavnerne oplever. Der har således ved flere lejligheder været store mængder regnvand på vej ind i bygningernes kælderetager, hvor bl.a. store transformere står for hele Mærsk Tårnets strømforsyning.

Driftsafdelingen ved Mærsk Tårnet besluttede derfor at sikre alle vitale rum i to kælderetager med PREFA® Vandbarriere.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

trafo-rum

Sikring transformerrum