Stormflodssikring af Tårnby Renseanlæg

Tårnby Renseanlæg fik ved opførelsen af 'Den blå Planet' en udsat placering i forhold til Øresund.

Anlægget ligger naturligvis på samme sted som altid, men for at undgå trafikproblemer var man nødt til at flytte porten til en placering direkte mod Øresund. Ved den lejlighed blev den sammenhængende vold mod Øresund gennembrudt.

De stadigt hyppigere vejrmæssige udfordringer, som vi alle oplever, kunne i yderste konsekvens oversvømme renseanlægget og slå det helt ud. Et længere driftstop ville være uundgåeligt, og Tårnbys borgere og virksomheder - herunder Københavns Lufthavn ville opleve store problemer med spildevandsafledningen.

Tårnby Forsyning bad derfor i  januar 2016 Husportalen.eu om at udføre et projekt til sikring af anlægget.

Projektet rummede etablering af en 15 meter lang mobil PREFA® Vandbarriere, betonarbejde som underlag og sideafstivning for barrieren og en omlægning i beton af overkørslen mellem renseanlægget og den offentlige vej, Kastrup Strandpark.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

Mobil opbevaring

Trailer til opbevaring