Skybrudssikring - Panum Bygningen, Københavns Universitet

Når naturen tester vores bygninger, er det ikke altid de består

Panum Bygningen er bygget for Københavns Universitet og bruges af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det samlede bygningskompleks blev taget i anvendelse i 1986 efter en længere etapeopdelt byggeproces.

Bygningerne er solide og har bevist deres værd som undervisnings- og forskningsfaciliteter. I forhold til ændringerne klimaet er hele bygningskomplekset dog kommet til kort ved flere lejligheder.

Den 17. september 2017 blev Nørrebro og Østerbro i København ramt af et kraftigt skybrud, som flere betegnede som et 'dobbelt skybrud' på grund af de store regnmængder. Det var mere end regnvandssystemet i Panum Bygningen kunne klare. Et brud på et tagvandsnedløb i bygningen sendte rigtig meget vand ind i bygningen, hvor det endte i kælderen. Her fandt det ind i teknik-, tavle- og transformerrum. Der ønsker man bestemt ikke at have vand.

Driftsafdelingen ved Panum Bygningen besluttede derfor at sikre alle vitale rum i kælder og P-kælder med PREFA® Vandbarriere.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

 

Sikring mod statisk elektricitet