Stormflod - Øresund begrænses

02/09/2016

Husportalen.eu har netop afleveret den længste vandbarriere (i alt ca. 18 meter) til Tårnby Forsyning.

Barrieren vil i tilfælde af højvande i Øresund, forhindre at det salte havvand strømmer ind til renseanlægget og ødelægger de biologiske processer, pumper og andet maskineri og al elektronik i både administration og renseanlæg.

Tårnby Forsyning har i samme omgang og på samme måde sikret hovedpumpestationen (P1), som pumper det rensede spildevand langt ud i Øresund.

Nedbrud disse to steder ville have helt uoverskuelige konsekvenser for Tårnbys borgere og virksomheder - bl.a. Københavns Lufthavn. Det har disse vandbarrierer fra PREFA® nu sikret aldrig kommer til at ske.

Se projektbeskrivelse her.

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.