Stormflod fra øst - 2

06/01/2017

DMI har registreret vandstandsstigninger flere steder langs bælthavets kyster

Målingerne viser, at vandstanden flere steder har været langt over en 20 års hændelse. Der er altså tale om en regulær stormflod, hvilket beredskaberne i de ramte kommuner kan skrive under på.

Fra om eftermiddagen den 4. januar til først på morgenen 5. januar kæmpede det faste mandskab og mange frivillige mod vandmasserne, ligesom ejere af truede ejendomme arbejdede hårdt for at sikre bygninger og øvrige værdier mod det indtrængende vand. Der blev udlagt tusindvis af sandsække og flere kilometer "gummipølser" - vandfyldte vandbarrierer til at dæmme op for Østersøens "ekspansionstrang".

Alle var på overarbejde, men fordi de fleste var relativt velforberedte, var de akutte skader begrænsede, og - vigtigst af alt - ingen kom noget til.

Nogen har sikret sig mod stormflod. De kan sove roligt om natten 

Hos Tårnby Forsyning, som driver Tårnby Renseanlæg, noterede man sig, at vandstanden sandsynligvis ikke ville udvikle sig kritisk for renseanlægget, som vender direkte mod Øresund. Alligevel besluttede direktør Raymond Skaarup, at de PREFA vandbarrierer, som forsyningen fik monteret i sommer, skulle opsættes som en øvelse. Alt forløb som det skulle, og vandet gjorde som forudsagt - holdt sig primært i Øresund.

Alle burde som Tårnby Forsyning være forberedte på stormflod, når vi nu ved, at det er hændelser vi vil opleve stadig oftere.

Se - Stormflodssikring af Tårnby Renseanlæg

Se - Stormflodssikring af Hovedpumpestation P1

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.