Stormflod fra øst

05/12/2016

En voldsom oversvømmelse fra Østersøen

- betegnes som en 1000-års hændelse, men erfaringen viser, at vi oplever en sådan stormflod langt oftere - i gennemsnit hvert 125'ende år.

TV2 Vejret har undersøgt klimatilpasningsplaner

De fleste af kommunerne der støder op til Østersøen, Smålandsfarvandet, Lillebælt og Køge Bugt vil være særdeles udsatte i en stormflodssituation. Terrænet er flere steder meget fladt og ligger i niveau kun ubetydeligt over normal vandstand ved kysten. Alligevel kniber det med at finde løsninger mod "truslen fra øst". Det er, som lovgivningen ser ud lige nu, de berørte grundejere, der skal finansiere en kystsikring, men det er for de fleste en helt uoverkommelig udskrivning bortset fra, at det kan være vanskeligt at definere, hvilke grundejere, der er berørte. Kommunerne virker derfor rådvilde i forhold til udformningen af håndfaste planer for klimasikringen af kysterne.

Klimatilpasning med enkle midler

I mange tilfælde kan bygninger og anlæg på truede ejendomme dog sikres med enklere midler - uden en omfattende kystsikring.

I dette billedgalleri er eksempler på sikring af truede ejendomme.

TV2's artikel kan ses her.

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.