Stormen Ingolf

30/10/2017

En nordenstorm som Ingolf skubber Kattegats vand mod syd. Der møder det Sjællands og Fyns nordkyst, hvorefter det forsøger at 'undslippe' ved at søge ind i fjorde og bælter. Det giver forhøjede vandstande langs alle disse kyster. Vi ved, at det sker hver gang. Vi ved også, at det er en situation, der indtræffer med stadigt stigende hyppighed.

De kommunale beredskaber, Beredskabsstyrelsen og talløse frivillige kæmper hver gang de samme steder med at udlægge sandsække og de såkaldte watertubes - vandfyldte éngangs plast-'pølser'. Alene ved denne seneste hændelse er der skønsmæssigt udlagt watertubes for omkring 4,5 mio.kr. Det er en meget ressourcekrævende og dyr men trods alt god løsning i en akut situation, men når det sker gang på gang, kalder det på permanente løsninger.

En permanent løsning kunne fx i et havneområde være en PREFA® Vandbarriere i aluminium. Hvor en watertube har en tendens til at blæse væk, før den fyldes med vand, hvis ikke den fastholdes af adskillige personer, bliver en alu-barriere stående. En PREFA® Vandbarriere kan i de fleste tilfælde opsættes af én person, som kan montere 100 meter på under to timer, og derefter gå hjem og drikke 'stormkaffe'.

Vi er i Husportalen klar til at gå ind i de mange opgaver med stormflodssikring, der står mere og mere tydeligt på 'to-do' listen hos stat og kommuner.

Se eksempel på stormflodssikring her -> Storebælt

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.