Oversvømmelse forhindret

08/02/2022

Da Malik havde blæst i et døgn, var der presset så meget vand ned i bunden af Roskilde Fjord, at vandstanden, da den var på sit højeste, var oppe på ca. 150 cm over det normale. Det var ikke så højt som varslet, men kombineret med bølger og stormen fra vest og nordvest, udfordrede det alligevel adskillige ejendomme langs fjordens østlige kyst.

Aquastop har forsynet flere af disse med vandbarrierer, som forhindrer, at vandet bare løber ind på ejendommen og skader arealer og bygninger. Alle vandbarrierer var i brug og beviste deres værd under Maliks hærgen.

Vi var på pletten og fik i blæst og bølgesprøjt optaget et par små videoer.

Du kan se dem her:

PREFA vandbarriere

Acquastop vandbarriere

Se nyhedsliste

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.